Marii Haak

Psühholoogial on olnud oluline osa minu elus juba üle kümnekonna aasta. Kui alguses rahuldas minu huvi inimõistuse ja -käitumise toimimise vastu peamiselt valdkonnapõhine kirjandus ning inspireerivad vestlused mõttekaaslastega, siis 2009. aastal sai alguse ka minu akadeemiline teekond. Olen õppinud psühholoogiat Tallinna ülikoolis, kus tänaseks päevaks olen lõpetanud nõustamis- ja kliinilise psühholoogia spetsialiseerumisega magistriõppe (cum laude).  Täiendavalt olen läbinud perekonnapsühhoteraapia esimese astme väljaõppe (2015) ning  kognitiiv-käitumusliku teraapia algkursuse (2017).