Holistiline regressiooniteraapia

Holistiline lähenemine käsitleb inimese keha, hinge, tundeid ja mõistust ühtse tervikuna. See tähendab, et meie mõtted ja emotsioonid mõjutavad meie füüsilist heaolu. Kui üks valdkond on tasakaalust väljas, häirib see tervikut. Süsteem püüab end tasakaalustada ja kulutab selleks liigselt ressursse, mis materiaalses maailmas avaldub haiguse, väsimuse, depressiooni või sõltuvusena. 

Tasakaalu taastamiseks viiakse holistilises regressiooniteraapias tähelepanu korraks tagasi nende minevikusündmuste juurde, kust probleemid on alguse saanud. Seansil jõuab klient terapeudi abiga ligi oma alateadvusesse salvestunud olukordadele ja nendega seotud tunnetele ning elab need veel korra läbi. Allasurutud, kinnijäänud tunded vabanevad koos tugeva kergendustundega. Teraapia käigus vabastatakse minevikus tekkinud blokeeringud ja sõnastatakse ümber raskes olukorras tehtud otsused. Selle tulemusel vabaneb kinnijäänud energia, mis omakorda võimaldab igapäevaelu häirinud kehaliste ja psüühiliste sümptomite kadumise. Selleks, et muutus püsiks, peab inimene vanad mustrid teadvustama ning kahjulikud käitumismustrid maha jätma. Siis saavad ta ellu tulla uued ja rahuldustpakkuvad suunad.

See ei ole üksnes vestlusteraapia. Seanss kestab 2,5–3 tundi (jätkuseansid pärast nelikut võib kokku leppida ka lühemad). Pool või vähem seansi ajast kulub vestlusele ja ülejäänud aeg on rännakuks oma sisemaailma. Rännakul lamab klient voodil ning terapeut juhib ta sisenduste abil meditatiivsesse ehk muutunud teadvuseseisundisse. Nii on parem ligipääs oma alateadvusele, kuna aju töötab siis teisiti kui argiteadvuse tasandil. Inimene ei ole hüpnoosis vaid tajub terapeudi juuresolekut ja vastab tema küsimustele.

 Oluline on alustada teraapiat neljast seansist koosneva tsükliga, mida nimetatakse holistiliseks nelikuks ja mis viiakse läbi ühe-kahe nädala jooksul. Sellisest intensiivsest teraapiaprotsessist on kliendile elu tervendavate muutuste algatamiseks tunduvalt rohkem kasu kui ühest „prooviseansist“ või pika intervalliga aeg-ajalt vestlemas käimisest. Holistiline nelik on tervik, millele võib vajadusel hiljem ja pikema ajavahega juurde võtta üksikseansse.

 Jana Reidla